Föreningen Norden på Åland r.f.

KONTAKTINFORMATION

+358 (0) 18 17279
Öppet 10.00-14.00
Lunch 12.00-13.00

Nordisk film på onsdag

Föreningen Norden på Åland r.f. visar den danska filmen ”Happy Ending” nu på onsdag 24 juni kl. 18.30 i Bio Savoy, sal 2.

Inträde: 5 euro (OBS ! Kontant betalning)

Happy Ending är en romantisk komedi om Helle och Peter.

Filmen ingår i föreningens projekt ”Nordisk film”.

Välkommen till Bio Savoy på onsdag kväll och njut av en dansk film !

Hoppas vi ses på Bio Savoy !

Glad midsommar

Föreningen Norden på Åland r.f. vill tillönska alla  en riktigt

GLAD MIDSOMMAR

Bent Blomqvist, projektledare Info Norden

Tina Sjövall, projektledare Nordjobb

Fanny Hansson, fritidsledare Nordjobb

Bror Myllykoski, verksamhetsledare

Inbjudan till digitalt nordiskt seminarium om vår havsmiljö

INBJUDAN TILL NORDISKT MÖTE OM HAVEN VIA ZOOM 28 maj klockan 19.00 (CET)

Coronaviruset påverkar våra möjligheter till samarbete och utbyte i Norden. Därför vill vi nu pröva ett nordiskt möte via Internet.

Föreningen Nordens Stockholmsavdelning, Föreningen Natur och Samhälle i Norden och Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till ett digitalt möte via ZOOM. Vi hoppas på deltagare från flera nordiska länder.

För att delta i mötet behöver du ha tillgång till, eller ladda ned, mötesverktyget ZOOM i din dator, Ipad eller Iphone.  Som bilaga till denna inbjudan finner du en manual som vi hoppas ska göra det lättare för dig att delta i detta nya mötesformat – ZOOM. Det är enklare än du tror!

19.00 (CET) Välkomsthälsning 

Föreningen Nordens Stockholmsavdelnings ordförande Anders Ljunggren

19.05 Utmaningar och möjligheter vid gränsöverskridande havsplanering

FD Andrea Morf*, analytiker och samordnare vid Havsmiljöinstitutet Göteborgs universitet inleder med att presentera erfarenheter från Östersjön och Norden

19.40 Kommentar

Pohja-Mykrä Mari, Egentliga Finlands Förbund, Koordinator för maritimt rumsligt planeringssamarbete,

Stefan Husa, Ålands landskapsregering

Kommentarer från Norge och Färöarna (TBC)

20.10 Frågor och svar.

Alla deltagare kan under mötet sända sina frågor via ZOOMs ”chatfunktion” eller e-post anders.ljunggren51@gmail.com. Anders Ljunggren leder samtal på grundval av insända frågor.

20.25 Avslutning

Anmälan om deltagande kan göras till anders.ljunggren51@gmail.com senast  den 26 maj. Alla som anmäler sig får som svar en länk som kan användas för att ansluta sig till Föreningarna Nordens första gränsöverskridande medlemsmöte via ZOOM.

* Andrea Morf är humanekolog och miljövetare med samhällsinriktning, specialiserad på kust- och havsförvaltning. Hon jobbar med relaterade frågor både på Nordregio i Stockholm och på Havsmiljöinstitutet i Göteborg. Hon har ett starkt intresse för havsmiljön och speciellt trakter där land och vatten möts, gärna även berg och is – både för jobb och fritid.

Årsstämma 11 juni

Föreningen Norden på Åland r.f. arrangerar årsstämma 11.06 kl. 18.30 i Ålands lagtings auditorium.

Årsstämman, som ursprungligen skulle ha hållits 02.04, men pga rådande omständigheter har föreningen följt landskapsregeringens rekommendationer och senarelagt årsstämman.

På programmet bl.a. föredrag av Anders Eriksson, ordförande för Ålands delegation i Nordiska Rådet.

Servering

Deltagarna på årsstämman kommer att placeras långt ifrån varandra i auditoriet.

 

Norges nationaldag firas 17 maj

Föreningen Norden på Åland r.f. firar i år 50 år av verksamhet sedan starten den 6 mars 1970.

Som en del av vårt jubileumsprogram kommer vi att uppmärksamma de nordiska ländernas och självstyrda områdenas nationaldagar med ett samarbete med Ålands Radio & TV som inleds nu på söndag kl. 14.15 – 15.15 med programmet ”Norden runt – Norge”, med anledning av Norges nationaldag, även benämnd Norges grundlagsdag.

Norges flagga

Föreningen Norden på Åland r.f. vill tillönska alla medlemmar, samarbetspartners, sponsorer, finansiärer, myndigheter m.fl. en riktigt

GLAD PÅSK

Bent Blomqvist, projektledare Info Norden

Tina Sjövall, projektledare Nordjobb

Bror Myllykoski, verksamhetsledare

Ta väl hand om nära och kära i dessa tider !

Årsstämman senareläggs

Föreningen Norden på Åland r.f:s årsstämma med program var planerad att hållas torsdag 2 april i Ålands lagtings auditorium, men pga rådande omständigheter följer föreningen landskapsregeringens rekommendationer och senarelägger årsstämman.

Föreningen meddelar senare när årsstämman kan arrangeras.

Ta väl hand om varandra i dessa tider !

Nordisk allsång på Nordens Dag

Nordisk allsång

Nu har Du möjlighet att följa med Pohjola-Nordens livesändning som startar kl. 18.00 ikväll med anledning av Nordens Dag.

Nordens Dag firas 23 mars

Måndag 23 mars uppmärksammas Nordens Dag runt om i Norden på många sätt och Föreningen Norden på Åland r.f. planerade tillsammans med Ålands delegation i Nordiska Rådet att arrangera en infopunkt i Sittkoffgallerian kl. 13.00 – 1700.

Nordjobb, Info Norden, vårens nordiska filmer och andra jubileumsaktiviteter är bara några av de evenemang vi skulle ha informerat om under Nordens Dag.

Tyvärr får vi nu ställa in evenemanget, och följer liksom andra, regeringens rekommendationer under rådande omständigheter.

Vi hoppas att vi kan arrangera infopunkten vid ett senare tillfälle.

Föreningen Norden på Åland r.f.   50 år    1970 – 2020

Föreningen Norden på Åland fyller 50 år idag

Idag är det exakt 50 år sedan Föreningen Norden på Åland grundades den 6 mars 1970 i Mariehamns Stadshus.

I slutet av 1960-talet förekom diskussioner om hur Åland skulle knytas närmare det frivilliga nordiska samarbetet och med hjälp av Pohjola-Norden utvecklades senare ett underlag efter att Föreningarna Nordens Förbund beslöt ge Åland rätt att bilda en huvudförening, jämställd med de övriga huvudföreningarna inom förbundet.

I november 1969 bildades en interimstyrelse vilket sedan utmynnade i ett konstituerande första årsmöte 6 mars 1970 i Mariehamns Stadshus där föreningens första styrelse valdes.

Ordförande blev Peter Wahlberg, Viceordförande Valdemar Nyman, Sekreterare Sten-Erik Fagerlund och som övriga övriga medlemmar invaldes Inga-Britt Öfverström, Åke Aspbäck, Thorvald Eriksson, Martin Isaksson och Rolf Karlsson.

Föreningen har sedan utvecklat en mångsidig verksamhet och administrerar idag många nordiska projekt som t.ex. Nordjobb, Info Norden, Nordisk litteraturvecka, Norden i skolan, vänortssamarbete för att nämna några verksamheter.

Föreningen kommer under jubileumsåret att med olika evenemang uppmärksamgöra föreningens verksamheter och nu närmast står Nordens Dag på tur den 23 mars då föreningen presenterar sig i Sitttkoff-gallerian.

Under året kommer också flere utställningar, filmvisningar och olika evenemang att arrangeras för att belysa föreningen också ur ett nordiskt perspektiv.

På programmet står också en Nordisk festafton, som kommer att arrangeras i september.

Föreningen Norden på Åland står således inför ett verksamhetsår fyllt med evenemang sett såväl ur ett 50 års historiskt perspektiv som med olika jubileumsaktiviteter.

Jubileumsåret kommer sedan att avslutas med en 50-års historik som utkommer våren 2021 som sammanfattar föreningens utveckling och verksamhet 1970 – 2020.

RSS Nyheter om det nordiska samarbetet

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

Nordjobb

Litteraturveckan

Info Norden

Norden i skolan