Föreningen Norden på Åland r.f.

Hem » ALLMÄNT » Nordens dag firas 23 mars

Nordens dag firas 23 mars

Den 23 mars 1962 blev Helsingforsavtalet, det nordiska samarbetets grundlag, undertecknat.

Norden fick ett avtal som reglerar det officiella nordiska samarbetet och som lägger grunden för en väsentlig del av vår kontakt med våra nordiska grannländer idag. Den 23 mars är därför utsedd till Nordens dag till minne av detta. Dagen uppmärksammas runt om i Norden och man kommer bland annat att flagga med nordiska flaggor på flera offentliga platser den 23 mars.

Det nordiska samarbetet har en bred förankring runtom i Norden. Många invånare i de nordiska länderna har både personliga och jobbrelaterade kontakter över nationsgränserna. Skolelever har i generationer fått möjlighet att åka på klassresa över landsgränserna till grannländerna. Detta har bidragit till att styrka språk- och kulturförståelsen för elever och invånare. Att kunna tala med varandra på ett gemensamt språk i Norden ger en stor samhällsvinst och stärker den nordiska samhörigheten. Detta bygger grunden för en nordisk interaktion. Undersökningar visar dessutom att många nordiska medborgare önskar ett bredare och mer utökat nordiskt samarbete än vad vi har just nu.

Helsingforsavtalet är något medborgare i Norden har stor glädje och nytta av. Avtalet säkrar bland annat tillgång till högre utbildning och tillgång till social service vid uppehälle i ett annat nordiskt land. Nordiska medborgare skall behandlas lika vid utformandet av lagar och regler, vilket vi även märker genom en gemensam nordisk arbetsmarknad, som i enlighet med avtalet skall bevaras och vidareutvecklas.

Danmarks, Finlands, Islands, Norges och Sveriges regeringar är också eniga om att undervisningen i skolan skall omfatta kunskap om språk, kultur och allmänna samhällsfrågor i de övriga nordiska länderna.

Vi hoppas att Nordens dag kommer att uppmärksammas runt om på Åland, i skolornas undervisning, i media, på arbetsplatser.

 Vi är många som har praktisk nytta och glädje av detta avtal som undertecknades 1962, via studier, jobbmöjligheter, kultur- och idrottsutbyten med mera.

Under Nordens Dag kommer Föreningen Norden på Åland r. att ha en informationspunkt under eftermiddagen i Sittkoffsgallerian där föreningen berättar om olika projekt som t.ex. Nordjobb, Info Norden, Nordiska litteraturveckan, vårens nordiska filmer m.m.

 Nordens Dag avslutas sedan på kvällen med en exklusiv filmvisning av den danska filmen Drottning Margareta, som utspelas år 1402 när Danmark, Norge och Sverige enats i en union. Filmen visas på Bio Savoy och är öppen för allmänheten.

 

Drottning Margareta

 

2022 är ett ”Nordiskt bemärkelseår” på många sätt. Förutom firandet av Helsingforsavtalet 60 år, firas även Nordiska Rådet 70 år, som uppmärksammas i Ålands lagting fredag 25 mars, där Föreningen Norden på Åland r.f. också kommer att ha ett informationsbord.