Föreningen Norden på Åland r.f.

Hem » NORDISKT

Kategoriarkiv: NORDISKT

Nordiskt gästabud med Marianne Maans och Maria Kalaniemi

Föreningen Norden på Åland r.f och Nordens institut arrangerar Nordiskt gästabud 2014 den 29 mars på Pub Stallhagen i Finström.

Duon Marianne Maans och Maria Kalaniemi står för underhållningen. Maans och Kalaniemi bjuder på pärlor ur den finländska folkmusiken – medryckande, stämningsfulla instrumentallåtar, folkvisor och egna kompositioner.

Marianne Maans är en folkmusiker med rötterna i den österbottniska fioltraditionen. I sin musik kombinerar hon ofta rösten med fiolspelet. Marianne har stor kännedom om den traditionella folkmusiken och arbetar ofta med tvärkonstnärliga projekt som pedagog och musiker.

Maria Kalaniemi är en internationellt känd dragspelskonstnär vars musik samlar trogna lyssnarskaror runt om i världen. Kalaniemi som i år firar sin 30-åriga konstnärskarriär, har genom sitt omfattande arbete haft en viktig roll i att förnya dragspelsmusiken ur både nationell och internationell synvinkel.

DATUM: 29 mars 2014

TID: start kl. 18.30 (För bussåkare start kl. 18.00 från bussplan)

PLATS: Pub Stallhagen, Finström

PRIS: 60 euro för medlemmar, 70 euro för medlemmar, pris inkluderar underhållning, förrätt, huvudrätt, efterrätt + kaffe, buss t/r Mariehamn-Stallhagen

MENY: Dagens meny enligt Stallhagens modell – råvara utifrån säsong, tillgång och kockens påhittighet. Inspirerad av Ny nordisk mat. Välj mellan lamm, kött, fisk eller vegetariskt. Dryck eller dryckespaket enligt eget önskemål. Ingår ej i pris.

ANMÄLAN: Senast den 20 mars kl. 16.00 per telefon 018 – 17279 eller e-post norden@aland.net. Meddela då även menyönskemål, eventuella allergier och buss. Notera att det finns endast ett begränsat antal platser.

BETALNING:    Vi önskar din betalning på föreningens konto senast den 25 mars. Betalningen görs till Ålandsbanken FI60 6601 0001 1032 25
I samarbete med Nordens institut på Åland
VAD ÄR NORDISKT GÄSTABUD:Nordiskt gästabud firas i anknytning till Nordens Dag 23 mars, dagen då grunden för det officiella nordiska samarbetet, Helsingforsavtalet, undertecknades. I Helsingforsavtalet, undertecknat 23 mars 1962, kom de nordiska länderna överens om samarbete inom en rad områden, b l a kulturellt, rättsligt, socialt och ekonomiskt.

Kura skymning och nordiska biblioteksveckan

Välkommen att delta i Nordiska biblioteksveckan!

 

Nordiska biblioteksveckan är ett högläsningsevenemang, där man läser högt ur samma nordiska litteratur på samma tid i hela Norden och dess närområden. Den stora högläsningsdagen är den 11 november och då arrangeras högläsning i skolor, på bibliotek och andra samlingslokaler. Nordiska biblioteksveckan består Kura Gryning, högläsning för barn vid 9 tiden om morgonen och Kura Skymning, högläsning för vuxna vid 19 tiden om kvällen. Institutioner kan välja andra tider ifall det tidpunkten inte passar för dem.

 

Årets tema är ”Vinter i Norden” och högläsningsböckerna för Kura Gryning är den grönländska författaren Lana Hansens bok – ”Sila, et eventyr om klimaforandringer” och den svenska författaren Inga Borgs barnbok ”Vinter hos Plupp”. Högläsningsboken för Kura Skymning är ”Is-slottet” av den norska författaren Tarjei Vesaas.

 

Anmäl din institution redan idag och var en del av den fantastiska nordiska gemenskapen! Deltagandet är gratis och man anmäler sig på hemsidan www.bibliotek.org. Mera information om evenemanget, böckerna, anmälan samt idéer till hur man skall förverkliga biblioteksveckan hittar du också på hemsidan.

 

Vi hoppas på att se din just institution bland deltagarna! Med en önskan om mysiga lässtunder!

Nordiskt Ljus 2014

Alla ungdomar med ett kreativt sinne och intresse för konst kan ansöka om att delta i den resande festivalen Nordiskt Ljus 2014!

För unga, kreativa sinnen är det ett livs chans att:

• lära känna och jobba med etablerade konstnärer i olika länder.
• uppleva olikakulturer och lärakänna andra ungdomar med samma intressen
• bygga ett nätverk för framtiden och att
• förverkliga potentialen och talangen inom en.

Ansökningsperioden är från den 1:a augusti 2013 till den 20:e oktober 2013.

Deltagande och resor är helt gratis för de utvalda. För att ansöka behöver du uppfylla följande kriterier:
Ansökanden måste vara 14 år den 20:e juli 2014, när den resande festivalen börjar och inte äldre än 17 år när festivalen slutar, den 4:e augusti 2014.
Ansökanden måste vara permanent bosatt i ett nordisk land: Norge, Grönland, Finland, Åland, Danmark, Sverige, Island eller Färöarna.
Ansökanden väljer en av dessa fem konstformer i sin ansökan: Dans, teater, musik, cirkus eller bildkonst. Tidigare erfarenhet i den valda konstformen är bra, men inte nödvändigt för att ansöka. Intresse, begåvning och hängivenhet är å andra sidan helt nödvändigt!

Se mer här.

Källa: http://www.nordiskkulturfond.org/content/delta-i-nordiskt-ljus-2014 (11.9.2013)

Ny nordisk hemsida

Föreningarna Nordens Förbund (FNF), de nordiska föreningarnas paraplyorganisation, har förnyat sin hemsida: http://www.fnfnorden.org

Här kan du läsa det senaste om våra samnordiska projekt, hitta kontaktuppgifter till systerföreningarna och de nordiska informationskontoren och läsa nordiska nyheter.

Om vänortsstämman i Radio Åland

-Hur påverkar kommunsammanslagningar vänortssamarbetet och hur kan man få yngre personer att intressera sig för verksamheten? Bland annat det diskuteras på det vänortsmöte som nu pågår på Åland. I mötet deltar företrädare för de åländska lands- och skärgårdskommunerna samt en kommun i varje nordiskt land inklusive Färöarna, Grönland och företrädare för den danska minoriteten i Schleswig i Tyskland.
-Vi tror att det är viktigt att knyta dehär kontakterna även framledes trots att kommunstrukturerna kommer att se annorlunda ut, säger Bror Myllykoski som är vänortsansvarig i föreningen Norden på Åland.
På dagens program för deltagarna i vänortsmötet står bland annat en utfärd till Föglö och på söndag en högmässa i Jomala kyrka där texterna läses på de olika nordiska språken.

Publicerades 28.06.2013 kl. 13:46

Källa: http://www.radiotv.ax/news.con?iPage=3&iArticle=51178

Går att lyssna på här: http://www.radiotv.ax/news.con?iPage=3&iArticle=51178

Ett skepp kommer lastat med – Åland

Mellan 30 juni till 7 juli äger Almedalsveckan rum i Visby på Gotland. För första gången gör Ålands landskapsregering en stor satsning för att marknadsföra och informera om Åland i Almedalen genom att ta den rakaste vägen över Östersjön.

Ombord finns Ålands landskapsregerings lantråd Camilla Gunell och fyra ministrar; infrastruktur- och nordisk samarbetsminister Veronica Thörnroos, näringsminister Fredrik Karlström, kansliminister Gun-Mari Lindholm samt utbildnings- och kulturminister Johan Ehn. Även Sveriges generalkonsul på Åland Ingrid Iremark tar det åländska fartyget till Gotland. Från måndag till onsdag är de åländska ministrarna i dagsläget inbokade på över tio olika seminarier och fler tillkommer. Åland arrangerar ett eget seminarium på tisdagen kl. 16.00 med rubriken ” Hur ska vi ta tillvara Östersjöns gömda skatter? – världens äldsta champagne”

Åland är trots sin långa svenska historia alltför okänt i Sverige. – Vi skall visa upp Åland som turistmål, boendeort, den unika självstyrelsen, men framför allt placera Åland i svenskarnas medvetande som ett svenskspråkigt samhälle där det är fullt möjligt att bo naturnära men pendla till jobbet i Stockholm, ett modernt samhälle med storslagen småskalighet, säger Ålands lantråd Camilla Gunell.  – Att vi har ett näringsliv som går på högvarv och EU:s högsta sysselsättning vill vi förstås också berätta om och kanske locka några inflyttare, fortsätter näringsminister Fredrik Karlström.

Det åländska skolfartyget M/S Michael Sars angör Holmen i Visby hamn på måndag förmiddag den 1 juli. På kajen i anslutning till fartyget kommer turistorganisationen VisitÅland, inflyttningsprojektet Arbeta och Bo på Åland och Ny Nordisk Mat visa upp vad Åland kan erbjuda. Lokalproducerade varor kommer att finnas till försäljning som till exempel de i Sverige så populära åländska ostarna från Ålandsmejeriet och Stallhagens ålandsbryggda öl.

De nordiska samarbetsministrarna har sitt möte på tisdagen i anslutning till Almedalen. Från Åland deltar minister Veronica Thörnroos.

Den åländska delegationen ger sig åter ut på havet och lämnar Visby igen sent på onsdag den 3 juli.

Kontaktperson: Gunnar Westerholm, tfn 25383

Källa

Uttalande om civil säkerhet

Föreningarna Nordens förbund sände ett uttalande kring civil säkerhet till Nordiska rådets delegationsmedlemmar den 10 april, med anledning av Nordiska rådets temasession i Stockholm 10-11 april om Försvars och säkerhetspolitik i Norden.

Stärk det nordiska samarbetet om samhällssäkerhet!

  • FNF välkomnar Nordiska Rådets Temasession om nordiskt samarbete om försvarspolitik, säkerhetspolitik och civil samhällssäkerhet, och att rådet verkar för att dessa frågor också kan få en nordisk parlamentarisk dimension;
  • FNF uppmanar de nordiska regeringarna att ta ombord dessa områden i det institutionella nordiska samarbetet;
  • FNF uppmanar nordiska politiker att verka för en förutsättningslös analys av de nya hoten mot samhällets säkerhet, och hur de samlade säkerhetsförmågorna i samhället skall utformas för att effektivt kunna möta dem;
  • FNF uppmanar de nordiska regeringarna att vidareutveckla det konkreta nordiska samarbetet för en stärkt nordisk samhällssäkerhet, genom bl a en längre gående samordning av planering, övningsverksamhet och operativ kapacitet och resursuppbyggnad;
  • FNF uppmanar de nordiska regeringarna att vidga dialogen med medborgarorganisationerna och ta tillvara deras erfarenheter och kompetenser i arbetet med att utveckla samhällssäkerheten;
  • FNF uppmanar de nordiska regeringarna att snarast och kraftfullt verka för att riva de gränshinder som försvårar och fördröjer det nordiska samarbetet om samhällssäkerhet.

Hoten mot samhället och dess medborgare har flyttat från den militära sfären till den civila. Den militärt präglade hotbild, med massiva operationer av stridskrafter över land och hav, som så länge utgjort ett fundament för försvars- och säkerhetspolitiken, har vittrat bort.

Vad vi däremot faktiskt sett och ser hemma och i vår omvärld är t ex en tsunami i Thailand 2004 som tog närmare ettusen nordiska medborgares liv; avsiktliga och samordnade cyberattacker mot myndigheter och vitala samhällsfunktioner i Estland 2007; en hotande pandemi av svininfluensa 2009 som föranledde massvaccineringar för miljardtals kronor; en självmordsbombare som spränger sig själv i luften mitt i julruschen i Stockholm; en ensam norsk högerextrem terrorist som 2011 mördar 77 människor i Oslo och på Utöya; kontinuerliga hackerangrepp mot samhällsviktiga offentliga och privata verksamheter; ett störtregn i Köpenhamn 2011 som slår ut viktiga samhällsfunktioner och system och orsakar skador för miljardtals kronor. Vulkanutbrott och jordskälv är också reelle hot.

Civila samhällsfunktioner och medborgarna själva blir i växande grad en måltavla för de nya säkerhetshoten, och därmed får de också en ökad roll för att förebygga och hantera dem. Samhällssäkerhet är därför ett relevant och angeläget verksamhetsområde för medborgarorganisationerna. Medborgar- och frivilligorganisationerna har lång erfarenhet av lokal mobilisering och nätverksbyggande inom snart sagt alla samhällsområden. Det var mot denna bakgrund som FNF år 2009 tog initiativ till ett bilda ett nordiskt nätverk av medborgarorganisationer verksamma inom samhällsskydd och beredskap.

Att bygga en gemensam nordisk samhällssäkerhet är att tillsammans skapa en modern och ändamålsenlig beredskap för att kunna förebygga och hantera de nya hot och risker som våra medborgare och våra samhällen kan utsättas för. Den orubbliga grunden för samhällssäkerheten är de demokratiska och mänskliga fri- och rättigheterna, rättssamhällets principer, och de enskilda medborgarnas personliga integritet. FNF menar att ett stärkt nordiskt samarbete om samhällssäkerhet höjer förmågan såväl som kostnadseffektiviteten i samhällets beredskap att förebygga och hantera hot och risker.

Nordiska rådets medlemmar har ett ansvar och en möjlighet att verka kraftfullt för att stärka våra medborgares säkerhet mot den nya tidens hot och risker. FNF är berett att på alla sätt hjälpa dem att axla detta ansvar.

 

Foreningerne Nordens Forbund

Stockholm 9. april 2013

Nordisk författare på skolbesök

Den danska författaren Lise Bidstrup kommer att besöka Åland 4-6 februari 2013. Bidstrup debuterade som författare 2005 och har sedan dess gett ut ett tiotal böcker för både barn och vuxna. Mer information om Lise Bidstrup finner du här.

 Schema kommer att publiceras när det blir klart.

Skandinaviska enligt Ewa Röse

Ewa Röse om skandinaviska