Föreningen Norden på Åland r.f.

KONTAKTINFORMATION

+358 (0) 18 17279
Måndag - Torsdag 08.00 - 16.00
Fredag 08.00 - 13.00

NORDENloppet – ett motionsevenemang för hela familjen

Som ett led i firandet av Föreningen Norden på Åland 50 år lanserar vi nu NORDENloppet, ett motionslopp för hela familjen lördag 5 september i Mariehamn.

Start och mål är förlagd till Lilla Holmens entré och man kan gå, jogga eller löpa 2,5 kilometer eller 5 km i naturskön och bilfri miljö i Tullarns Äng och Lilla Holmen längs gång- och cykelbanor med utsikt över Slemmern.

Längs den snitslade banan besöker Du våra åtta nordiska huvudstäder i Norden och självstyrande områden där en liten tipsrunda väntar !

Starttid: 14.00 – 15.00 (med tanke på säker distansering)

Ingen tidtagning

Vätskekontroller: Tag gärna med en vattenflaska under loppet

Startavgift: 5 euro/person, 10 euro/familj

Priser: Diplom till alla deltagare

Vatten, saft och bulle till alla deltagare efter målgång

Arrangörer:

Föreningen Norden på Åland r.f. Ålands Motionsförbund

Coronakrisen en väckarklocka Vart tog den nordiska tilliten vägen?

FNF debattartikel 18.08.2020

För det nordiska samarbetet har coronaviruset varit en väckarklocka. I kristider står enskilda länder i allmänhet sig själva närmast, men icke desto mindre har frånvaron av koordinering varit ett bakslag för den nordiska gemenskapen. Och dessvärre en uppföljning på misslyckandet i samband med flyktingkrisen hösten 2015.

Tillit till varandra och till myndigheter brukar anses höra till de ”nordiska värderingar” som skiljer vår region från de flesta andra. Enligt en rapport (2017) från Nordiska ministerrådet är tillit Nordens guld. Tilliten till de nationella myndigheterna har förvisso varit stark i alla nordiska länder sedan krisen bröt ut, medan tilliten mellan de nordiska länderna, såväl stater som befolkningar, har kraftigt försvagats. Politikers och andra beslutsfattares kommentarer, för att inte tala om diskussionen på sociala media, har varit dyster läsning och nordisk gemenskap har lyst med sin frånvaro.

Hur skall tilliten byggas upp igen och gemenskapen stärkas?

Statsministrarna efterlyste hösten 2019 en ny vision för det nordiska samarbetet 2030, som de nordiska samarbetsministrar och Nordiska ministerrådet utarbetat i år. Visionen, som syftar till att Norden skall vara världens mest integrerade och socialt hållbara region 2030, presenterades före coronakrisen och har tre grundpelare:

  • Ett grönt Norden. Målsättningen är en grön omställning av samhället som bygger på koldioxidneutralitet och en hållbar cirkulär och biobaserad ekonomi.
  • Ett konkurrenskraftigt Norden. Staterna ska främja grön tillväxt baserad på forskning, innovation, mobilitet och digital integration.
  • Ett socialt hållbart Norden. Målet är en inkluderande, jämställd och sammanhängande region med gemensamma värderingar och stärkt kulturutväxling och välfärd.

Målsättningen är självfallet lovvärd, men krisen har visat att det finns stora brister i samarbetet och visionens mål ter sig avlägsna. För att visionen skall bli verklighet krävs stärkt samarbete på miljö- och klimatsamarbetet och det betyder i praktiken stora omfördelningar i den officiella nordiska samarbetsbudgeten.

De första åtgärderna har redan skrivits ner i budgetplanerna för 2021 – 24 och visar att kultur- och utbildningsområdet nedprioriteras. Enligt förslaget skall 23 procent av anslagen för det nordiska kultursamarbetet avskaffas och fördelas på miljöprojekt i stället. Nedskärningarna ska genomföras etappvis och kultursamarbetet förlorar cirka 12 miljoner euro och utbildningsområdet 4,7 miljoner euro. Miljösamarbetet föreslås få ett tilläggsanslag på 7,2 miljoner euro.

Nedskärningar, som drabbar nordiska kulturaktörer hårt, försvaras med att kultur och utbildning förblir ett av de största samarbetsområdena även i framtiden. Men särskilt skrivningen om ett socialt hållbart Norden rimmar illa med planerna på att spara in på kulturområdet som sedan över 100 år tillbaka betraktas som den nordiska gemenskapens sammanhållande kitt.

Sedan Föreningarna Norden (i Danmark, Norge och Sverige) grundades 1919 har de nordiska länderna ibland stått i olika läger och valt olika (säkerhetspolitiska och ekonomiska) lösningar, men den folkliga sammanhållningen och solidariteten har byggt på en gemensam historisk och kulturell bakgrund.

I sviterna av coronakrisen är det inte motiverat att försvaga det sammanhållande kittet. Utan kunskap om och förståelse för varandra är det svårt att effektivera samarbetet på nya områden. Miljö- och klimatsamarbetet skall naturligtvis stärkas, men det får inte ske på bekostnad på kultur- och utbildning.

Risken är stor att vi få se åtgärder som skadar kultur- och utbildningsområdet rejält, men som innebär liten eller ingen långsiktig nytta på miljö- och klimatområdet.

Gemensamma nordiska gröna lösningar inom transport och infrastruktur kan hur som helst inte genomföras inom ramen för den officiella nordiska samarbetsbudgeten som går på drygt 129 miljoner euro (en kostnad på cirka 5 euro per nordbo per år), utan kräver skilda satsningar från varje land.

Det krävs långsiktiga investeringar för att bygga ut gränsöverskridande gröna projekt. Här kunde regeringarna involvera Nordiska investeringsbanken och dess dotterbolag Nefco som båda är nordiska framgångssagor när det gäller gröna investeringar och grön tillväxt.

För att återuppbygga tilliten mellan länderna krävs en medveten satsning på program och projekt som stärker gemenskapen. Föreningarna Norden förvaltar tre betydelsefulla program:

  • Nordjobb (förmedling av säsongarbete, bostad och fritidsprogram åt nordiska ungdomar),
  • Norden i skolan (en undervisningsplattform på fem huvudspråk i Norden med syfte att stärka den skandinaviska språkförståelsen),
  • Litteraturveckan (som genom högläsning lyfter fram nordisk litteratur i Norden och Baltikum).

Alla tre är finansierade av Nordiska ministerrådet. Det är en välfungerande treklöver som stimulerar mobiliteten i region, stärker språkgemenskapen och kunskapen om grannländernas kultur. Det sistnämnda programmet har Ministerrådet för kultur strukit i sitt budgetförslag för 2021.

I stället för att skära ner borde regeringar prioritera a) mobilitet, så att ungdomar ges möjlighet att lära sig mer om förhållandena i de nordiska grannländerna, b) kultur- och undervisningsprogram, som både riktar sig särskilda målgrupper och når ut till den breda allmänheten för att skapa ett socialt hållbart Norden. Ingenting hindrar att miljö- och klimatfrågor ingår i den satsningen.

Nordiskt samarbete behöver mera medel, inte mindre. Nordiska ministerrådets budget har minskat under se senaste decennier i synnerhet om man jämför med växten i de nordiska ländernas BNP. I själva verket Ministerrådets budget hälften mindre än för några decennier sedan.

Arenor för fördjupat samarbete finns. De så kallade nordiska pärlorna, de bilaterala mötesplatserna Hanaholmen (Finland), Biskops Arnö (Sverige), Voksenåsen och Lysebu (Norge) och Schæffergården (Danmark) lämpar sig bra för ändamålet. Dessutom håller sig Nordiska ministerrådet med kulturinstitutioner i Helsingfors, Mariehamn, Reykjavik, Tórshavn och Nuuk. Föreningarna Norden täcker hela regionen med sina distrikt och lokalföreningar.

Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Utgångspunkten bör vara att vi ska bygga upp tilliten mellan de nordiska länderna och självstyrelseområdena på det vi har gemensamt och öka förståelsen för det som skiljer oss åt.

Hrannar Björn Arnarsson

Ordförande för Föreningen Norden Island och ordförande för Föreningarna Nordens Förbund 2020

Marion Pedersen

Ordförande för Föreningen Norden Danmark

Åsa Torstensson

Ordförande för Föreningen Norden Sverige

Juhana Vartiainen

Ordförande för Pohjola-Norden

Rune Mørck Wergeland

Ordförande för Föreningen Norden Norge

Turid Christophersen

Ordförande för Föreningen Norden Färöarna

Majken Poulsen Englund

Ordförande för Föreningen Norden Åland

Jens Kristian Øvstebø

Föreningarna Nordens Ungdomsförbund

Föreningen Norden på Åland r.f. visar den svenska filmen ”En del av mitt hjärta” nu på fredag 14 augusti kl. 20.30

Inträde 10 euro (OBS! Kontant betalning)

Den romantiska musikalkomedin baserad på Tomas Ledins musik och texter.

Tomas Ledin kom inte till Åland i sommar men nu kan alla hans fans på Åland njuta av hans musik i filmen – En del av mitt hjärta !

Filmen ingår i föreningens projekt ”Nordisk film”.

Välkommen till Bio Savoy på fredag kväll och njut av en svensk film !

Hoppas vi ses på Bio Savoy !

Nordisk film på onsdag

Föreningen Norden på Åland r.f. visar den danska filmen ”Happy Ending” nu på onsdag 24 juni kl. 18.30 i Bio Savoy, sal 2.

Inträde: 5 euro (OBS ! Kontant betalning)

Happy Ending är en romantisk komedi om Helle och Peter.

Filmen ingår i föreningens projekt ”Nordisk film”.

Välkommen till Bio Savoy på onsdag kväll och njut av en dansk film !

Hoppas vi ses på Bio Savoy !

Glad midsommar

Föreningen Norden på Åland r.f. vill tillönska alla  en riktigt

GLAD MIDSOMMAR

Bent Blomqvist, projektledare Info Norden

Tina Sjövall, projektledare Nordjobb

Fanny Hansson, fritidsledare Nordjobb

Bror Myllykoski, verksamhetsledare

Inbjudan till digitalt nordiskt seminarium om vår havsmiljö

INBJUDAN TILL NORDISKT MÖTE OM HAVEN VIA ZOOM 28 maj klockan 19.00 (CET)

Coronaviruset påverkar våra möjligheter till samarbete och utbyte i Norden. Därför vill vi nu pröva ett nordiskt möte via Internet.

Föreningen Nordens Stockholmsavdelning, Föreningen Natur och Samhälle i Norden och Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till ett digitalt möte via ZOOM. Vi hoppas på deltagare från flera nordiska länder.

För att delta i mötet behöver du ha tillgång till, eller ladda ned, mötesverktyget ZOOM i din dator, Ipad eller Iphone.  Som bilaga till denna inbjudan finner du en manual som vi hoppas ska göra det lättare för dig att delta i detta nya mötesformat – ZOOM. Det är enklare än du tror!

19.00 (CET) Välkomsthälsning 

Föreningen Nordens Stockholmsavdelnings ordförande Anders Ljunggren

19.05 Utmaningar och möjligheter vid gränsöverskridande havsplanering

FD Andrea Morf*, analytiker och samordnare vid Havsmiljöinstitutet Göteborgs universitet inleder med att presentera erfarenheter från Östersjön och Norden

19.40 Kommentar

Pohja-Mykrä Mari, Egentliga Finlands Förbund, Koordinator för maritimt rumsligt planeringssamarbete,

Stefan Husa, Ålands landskapsregering

Kommentarer från Norge och Färöarna (TBC)

20.10 Frågor och svar.

Alla deltagare kan under mötet sända sina frågor via ZOOMs ”chatfunktion” eller e-post anders.ljunggren51@gmail.com. Anders Ljunggren leder samtal på grundval av insända frågor.

20.25 Avslutning

Anmälan om deltagande kan göras till anders.ljunggren51@gmail.com senast  den 26 maj. Alla som anmäler sig får som svar en länk som kan användas för att ansluta sig till Föreningarna Nordens första gränsöverskridande medlemsmöte via ZOOM.

* Andrea Morf är humanekolog och miljövetare med samhällsinriktning, specialiserad på kust- och havsförvaltning. Hon jobbar med relaterade frågor både på Nordregio i Stockholm och på Havsmiljöinstitutet i Göteborg. Hon har ett starkt intresse för havsmiljön och speciellt trakter där land och vatten möts, gärna även berg och is – både för jobb och fritid.

Årsstämma 11 juni

Föreningen Norden på Åland r.f. arrangerar årsstämma 11.06 kl. 18.30 i Ålands lagtings auditorium.

Årsstämman, som ursprungligen skulle ha hållits 02.04, men pga rådande omständigheter har föreningen följt landskapsregeringens rekommendationer och senarelagt årsstämman.

På programmet bl.a. föredrag av Anders Eriksson, ordförande för Ålands delegation i Nordiska Rådet.

Servering

Deltagarna på årsstämman kommer att placeras långt ifrån varandra i auditoriet.

 

Norges nationaldag firas 17 maj

Föreningen Norden på Åland r.f. firar i år 50 år av verksamhet sedan starten den 6 mars 1970.

Som en del av vårt jubileumsprogram kommer vi att uppmärksamma de nordiska ländernas och självstyrda områdenas nationaldagar med ett samarbete med Ålands Radio & TV som inleds nu på söndag kl. 14.15 – 15.15 med programmet ”Norden runt – Norge”, med anledning av Norges nationaldag, även benämnd Norges grundlagsdag.

Norges flagga

Föreningen Norden på Åland r.f. vill tillönska alla medlemmar, samarbetspartners, sponsorer, finansiärer, myndigheter m.fl. en riktigt

GLAD PÅSK

Bent Blomqvist, projektledare Info Norden

Tina Sjövall, projektledare Nordjobb

Bror Myllykoski, verksamhetsledare

Ta väl hand om nära och kära i dessa tider !

Årsstämman senareläggs

Föreningen Norden på Åland r.f:s årsstämma med program var planerad att hållas torsdag 2 april i Ålands lagtings auditorium, men pga rådande omständigheter följer föreningen landskapsregeringens rekommendationer och senarelägger årsstämman.

Föreningen meddelar senare när årsstämman kan arrangeras.

Ta väl hand om varandra i dessa tider !

RSS Nyheter om det nordiska samarbetet

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.

Nordjobb

Litteraturveckan

Info Norden

Norden i skolan