Föreningen Norden på Åland r.f.

Årsstämma 27 april

nordengloben

Föreningen Norden på Åland r.f.

inbjuder till

ÅRSSTÄMMA

Torsdag 27 april 2017, kl. 18.00

i Stadsbibliotekets paviljong

Välkomna !

Styrelsen

Annonser

Åland – mellan Forsmark och Olkiluoto

DSCN0828Måndag 24 april med start kl. 18.30 arrangeras i Stadsbiblioteket paneldebatt med temat: Hur påverkas vi av slutförvaret av kärnbränsle ?

I panelen sitter Erik Setzman och Saida Laarouchi Engström från Svensk Kärnbränsle AB (SKB), Torbjörn Åkermark, material- och korrosionsexpert och vicelantrådet Camilla Gunell som moderator.

Välkommen att lyssna och diskutera !

Arrangörer:

Föreningen Norden Sverige och Föreningen Norden Åland

Simon Stranger besöker Åland

Inom ramen för Nordiska författarbesök arrangerar Föreningen Norden på Åland r.f. författarbesök i de åländska skolorna.

24 – 26 april besöker den norske författaren Simon Stranger Godby Högstadieskola, Övernäs Högstadieskola och Kyrkby högstadieskola. Flere skärgårdsskolor kommer även att träffa författaren vid dessa tillfällen.

Simon Stranger nominerades till Nordiska Rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2015 med boken ”De som ikke finnes” (2014).

Ett nordiskt författarbesök ger åländska skolklasser på mellan- och högstadiet möjlighet att få besök av en nordisk författare. Målet med detta är att ge eleverna ett personligt möte med en nordisk författare och dennes litteratur samt möjligheten att höra och lyssna på ett skandinaviskt språk.

Nordiska författarbesök arrangeras med finansiellt stöd från Nordiska Ministerrådet.

Ny nordisk radio

Lyssna på nordisk radio på webben! En radiostation där 70% av den musik som sänds ska vara framförd av artister från de nordiska länderna eller ha producerats av nordiska producenter.
Radio Norden följer samhällsdebatten i Sverige och de övriga nordiska länderna – man kommer att sända nyheter och både nyheter och program som producerats lokalt.

Lyssna här: http://www.radionorden.org

Högskolepraktik sommaren 2017

Föreningen söker högskolepraktikant till sommaren.
Uppgifterna är:
”Planera, genomföra och utvärdera fritidsprogram, under handledning av projektledare. Sköta budget och resultat för fritidsprogrammet. Övrigt till projektet berörda uppgifter. Tidpunkt för uppdraget: 10 veckor sommartid. Uppdragsgivare: Föreningen Norden på Åland r.f.” Se mer information här.  Ansök här.
Har du frågor om praktiken är du välkommen att ta kontakt.

Flaggning på Nordens dag den 23 mars

Den 23 mars 1962 blev Helsingforsavtalet, det nordiska samarbetets grundlag, undertecknat. Norden fick ett avtal som reglerar det officiella nordiska samarbetet och som lägger grunden för en väsentlig del av vår kontakt med grannländerna idag. Den 23 mars är därför utsett till Nordens dag till minne av detta. Dagen kommer att uppmärksammas runt om i Norden och man kommer bland annat att flagga med nordiska flaggor på flera offentliga platser den 23 mars.

Det nordiska samarbetet har bred förankring i hela Norden. Många invånare i de nordiska länderna har både personliga och jobbrelaterade kontakter över nationsgränserna. Skolelever har i generationer fått möjlighet att resa på klassresa över landsgränserna till grannländerna. Detta har bidragit till att styrka språk- och kulturförståelsen för eleverna och invånarna i övrigt. Att kunna tala med varandra på ett gemensamt språk i Norden, ger en stor samhällsvinst och stärker den nordiska samhörigheten. Detta bygger grunden för nordisk interaktion. Undersökningar visar dessutom idag att många nordiska medborgare önskar ett bredare och mer utökat nordiskt samarbete än vad vi har idag.

Helsingforsavtalet har medborgare i Norden stor glädje och nytta av. Avtalet säkrar bland annat tillgång till högre utbildning och tillgång till social service vid uppehälle i ett annat nordiskt land. Nordiska medborgare skall behandlas lika vid utformandet av lagar och regler. Inte minst har vi stor glädje av den gemensamma nordiska arbetsmarknaden, som i enlighet med avtalet skall bevaras och vidareutvecklas. Danmarks, Finlands, Islands, Norges och Sveriges regeringar är också eniga om att undervisningen i skolan ska omfatta kunskap om språk, kultur och allmänna samhällsförhållanden i de övriga nordiska länderna.

Vi hoppas att Nordens dag kommer att uppmärksammas runt om på Åland, i skolor, i media, på arbetsplatser. Vi är många som har praktisk nytta och glädje av detta avtal som undertecknades 1962, via studier, jobbmöjligheter, underhållning och umgänge.

Från föreningens sida föreslår vi att man flaggar, antingen med nordisk fanborg eller den åländska flaggan, den 23 mars, för att uppmärksamma Helsingforsavtalet och det nordiska samarbetet lokalt.

 

INSTÄLLT SEMINARIUM 21 januari

 

 

Seminariet Åland – mellan Forsmark och Olkiluoto är INSTÄLLT på grund av inställda färjturer som föranleder att våra gästtalare från annan ort inte kan närvara.

 

Vi beklagar detta och ser över möjligheterna att arrangera seminariet vid annat tillfälle

Nordjobb

Biblioteksveckan

Hallå Norden

Norden i skolan