Föreningen Norden på Åland r.f.

Flaggning på Nordens dag den 23 mars

Den 23 mars 1962 blev Helsingforsavtalet, det nordiska samarbetets grundlag, undertecknat. Norden fick ett avtal som reglerar det officiella nordiska samarbetet och som lägger grunden för en väsentlig del av vår kontakt med grannländerna idag. Den 23 mars är därför utsett till Nordens dag till minne av detta. Dagen kommer att uppmärksammas runt om i Norden och man kommer bland annat att flagga med nordiska flaggor på flera offentliga platser den 23 mars.

Det nordiska samarbetet har bred förankring i hela Norden. Många invånare i de nordiska länderna har både personliga och jobbrelaterade kontakter över nationsgränserna. Skolelever har i generationer fått möjlighet att resa på klassresa över landsgränserna till grannländerna. Detta har bidragit till att styrka språk- och kulturförståelsen för eleverna och invånarna i övrigt. Att kunna tala med varandra på ett gemensamt språk i Norden, ger en stor samhällsvinst och stärker den nordiska samhörigheten. Detta bygger grunden för nordisk interaktion. Undersökningar visar dessutom idag att många nordiska medborgare önskar ett bredare och mer utökat nordiskt samarbete än vad vi har idag.

Helsingforsavtalet har medborgare i Norden stor glädje och nytta av. Avtalet säkrar bland annat tillgång till högre utbildning och tillgång till social service vid uppehälle i ett annat nordiskt land. Nordiska medborgare skall behandlas lika vid utformandet av lagar och regler. Inte minst har vi stor glädje av den gemensamma nordiska arbetsmarknaden, som i enlighet med avtalet skall bevaras och vidareutvecklas. Danmarks, Finlands, Islands, Norges och Sveriges regeringar är också eniga om att undervisningen i skolan ska omfatta kunskap om språk, kultur och allmänna samhällsförhållanden i de övriga nordiska länderna.

Vi hoppas att Nordens dag kommer att uppmärksammas runt om på Åland, i skolor, i media, på arbetsplatser. Vi är många som har praktisk nytta och glädje av detta avtal som undertecknades 1962, via studier, jobbmöjligheter, underhållning och umgänge.

Från föreningens sida föreslår vi att man flaggar, antingen med nordisk fanborg eller den åländska flaggan, den 23 mars, för att uppmärksamma Helsingforsavtalet och det nordiska samarbetet lokalt.

 

INSTÄLLT SEMINARIUM 21 januari

 

 

Seminariet Åland – mellan Forsmark och Olkiluoto är INSTÄLLT på grund av inställda färjturer som föranleder att våra gästtalare från annan ort inte kan närvara.

 

Vi beklagar detta och ser över möjligheterna att arrangera seminariet vid annat tillfälle

Nordiska skolaktiviteter just nu

Klimatduellen – den nordiska plastsamlartävlingen

Delta i den nordiska plastsamlartävlingen och var med och tävla om 5000 DKK till klasskassan.

Så här gör du:
1. Anmäl dig (läraren anmäler din klass) som användare på nordeniskolan.org
2. Gå ut i naturen och samla så mycket plast och icke nedbrytbart material som möjligt på 15 minuter
3. Ta soporna med till skolan – fotografera – logga in och ladda upp bilden på nordeniskolen.org

Tävlingen pågår till och med den 23 mars kl. 12.00.

Anmäl er nu, ut och samla och ladda upp! Ta chansen!

Se mer information här.

Se en film om plast i havet här.

Den nordiska plastsamlartävlingen finansieras av Nordiska ministerrådet. Det är gratis att delta.

Föreningens medlemsresa till Island inställd

Föreningens medlemsresa till Island 14-17 april är dessvärre inställd på grund av för få anmälningar.

Vi hoppas på möjlighet att få arrangera nya resor inom en snar framtid.

Grönlandsresan inställd

Föreningens planerade resa till Grönland tillsammans med Föreningen Norden Syd-Slesvig är dessvärre inställd på grund av för få anmälningar.

Nordjobb höjer åldersgränsen

Nu kan du söka Nordjobb ända tills du fyller 30. Hör projektledare Tina Sjövall berätta mer om detta i Ålands radios morgonprogram här.

INSTÄLLT Åland – mellan Forsmark och Olkiluoto INSTÄLLT

Hur påverkas vi av slutförvaret av kärnbränsle?

Paneldebatt med Erik Setzman och Saida Laârouchi Engström från Svensk kärnbränsle AB (SKB), Torbjörn Åkermark, material och korrosionsexpert samt Camilla Gunell, moderator.

Lördag 21 januari kl. 14.00-16.00 på Mariehamns stadsbibliotek.

VÄLKOMNA ATT LYSSNA OCH DISKUTERA

Arrangör:
Föreningen Norden på Åland
Föreningen Norden