Föreningen Norden på Åland r.f.

Hem » MEDLEM

MEDLEM

Som medlem får du:

  • Lära mer om Norden och nordiskt samarbete
  • Erbjudanden om att delta i föreläsningar, kurser, resor och andra evenemang
  • Nordens tidning 4 ggr/år samt föreningens egna informationsblad 3 ggr/år
  • Köpa Nordens årsbok och annan nordisk litteratur till medlemspris
  • Rabatter på bl.a. resor och övernattningar

Medlemsavgift

15 euro – medlem
10 euro – familjemedlem
8 euro – ungdomsmedlem
40 euro – stödjande medlem

Avgiften betalas in till Föreningens konto
Ålandsbanken 660100-1103225.
IBAN FI60 6601 0001 1032 25. Referens 1012.
Kom ihåg att uppge namn och adress på alla personer!
Uppge även gärna e-postadress.

Så här blir du medlem i Föreningen Norden på Åland r.f