Föreningen Norden på Åland r.f.

Hem » VÄNORT

VÄNORT

Vid varje vänortsmöte hålls gemensamt styrelsemöte där man planerar för kommande år samt presenterar program och kurser som kommer att ordnas under året på respektive orter och bjudas ut till vänorterna så som olika seminarier och ungdomsaktiviteter.

Noteras kan också att av de gåvor de åländska kommunerna fått vid vänortsträffar är en del, främst tavlor, deponerade i Kommunala samarbetsnämndens, nu Kommunförbundets kontor.

I Nordenförbundets mest utvecklade vänortskedja ingår Herning i Danmark, Siglufiord på Island, Holmestrand i Norge, Eiöi på Färöarna, Kangasala i Finland, Vänersborg i Sverige, Arsuk på Grönland, Husby i Sydslesvig och landsbygdskommunerna på Åland.

Historik om vänortsarbetet

Vänortsstämman arrangeras 17 – 23.09.2018 i Husby, Sydslesvig.

För närmare information, kontakta kansliet per e-post: norden@aland.net eller tel. 17279.

Sista anmälningsdag: 15.04.2018