Föreningen Norden på Åland r.f.

Hem » OM FÖRENINGEN » BIDRAGSPOLICY

BIDRAGSPOLICY

Principer för beviljande av stipendier och bidrag

  1. Ansökan tillställs föreningen i förväg, dvs före det aktuella projektet förverkligats.
  1. Medlem i föreningen prioriteras när flera ansökningar till samma projekt föreligger.
  1. Ungdoms- och vänortsverksamheten samt kurser och studier med internordiskt tema och arrangör har hög prioritet inom budgeterade ramar.
  1. Verksamheter med flera nordiska länder och självstyrande områden involverade prioriteras.
  1. I den mån det nordiska samarbetet med Baltikum fortsätter att starkt utvecklas bör även verksamheter i detta område beaktas.
  1. Om sökanden har möjlighet till bidrag från landskapet, kommun eller annat offentligt samfund bör detta beaktas.

Principerna fastställda av styrelsen den 13.10.1993 § 6

och 15.12.1993 § 3