Föreningen Norden på Åland r.f.

Hem » OM FÖRENINGEN » ALKOHOLPOLICY

ALKOHOLPOLICY

ALKOHOLPOLICY

Föreningen Norden har antagit en alkoholpolicy som särskilt tar sikte på restriktiv och ansvarsfull inställning till alkoholbruk inom föreningen. Föreningen arrangerar evenemang för både ungdomar och vuxna. De egna evenemangen för vuxna är restriktiva så tillvida att det inte bjuds på alkohol, men det är upp till var och en att på ett ansvarsfullt sätt avgöra kring sin alkoholkonsumtion.

Föreningen  Norden uppmanar på intet vis sina medlemmar och deltagare i föreningens aktiviteter till alkoholkonsumtion. Attityden i Föreningen Nordens verksamhet är måttlighet och sunt förnuft vid alla de evenemang där möjlighet till alkoholintag förekommer. Föreningen tar inte avstånd från alkohol men ser det inte heller som en nödvändighet för ett bra föreningsliv.

Alkohol ingår aldrig i deltagaravgiften vid föreningens evenemang. Alkoholfria alternativ erbjuds alltid vid föreningens arrangemang. Vatten erbjuds kostnadsfritt.

Föreningen Nordens alkoholpolicy är främst framtagen för internt bruk som ett stöd och guide i den löpande föreningsverksamheten.