Föreningen Norden på Åland r.f.

Hem » OM FÖRENINGEN

OM FÖRENINGEN

Föreningen arbetar med

 • Utåtriktad information i Norden om Åland, dess självstyrelse, demilitarisering, kultur och samhälle
 • Att informera på Åland om det nordiska samarbetet och dess organisation, samt de övriga nordiska länderna och de självstyrande områdena och deras kultur och samhällsliv
 • Att administrera nordiska projekt som bl.a. Nordjobb, Nordiskt gästabud och Nordisk biblioteksvecka
 • Vänortssamarbete
 • Att påverka nordisk politik
 • Ungdomar och skolor för att öka intresset för nordiska kontakter och öka kunskapen om nordisk kultur, historia och samhällsliv
 • Bibliotek för ökad kunskap om och intresse för nordisk litteratur
 • Kurser och seminarier för att fördjupa medlemmarnas kunskaper om bl.a. Norden och det Nordiska kulturarvet
 • Att arrangera nordiska evenemang på Åland
 • Att arrangera resor för våra medlemmar inom Norden och dess närområden

Föreningen är

 • Partipolitiskt obunden ideell förening
 • Bildad 1970
 • Medlemskåren består av enskilda personer, kommuner och samverkande organisationer
 • Samarbetar jämbördigt med sina systerorganisationer i de övriga nordiska länderna genom Föreningarna Nordens Förbund

Föreningens idé

Föreningen Nordens idé är gemenskap, samverkan och utbyte över Nordens nationsgränser. Genom vårt arbete skapar vi nätverk mellan folk i de nordiska länderna.
Föreningen Nordens uppgift är att på Åland sprida information om det nordiska samarbetet och dess organisation samt om de övriga nordiska ländernas språk, kultur, historia och samhällsliv. Dessutom bedriver föreningen utåtriktad information i Norden om Åland.

1919 bildades de första Norden- föreningarna i Danmark, Norge och Sverige. På Island grundades en förening 1922 och i Finland 1924. Färöarna kom med som det första självstyrande området 1951, följt av Åland 1970 och Grönland 1991. 1965 grundades FNF (Föreningarna Nordens Förbund), ett organ för samarbete, med möjlighet att påverka Nordiska Ministerrådet.

STYRELSE

STADGAR

ALKOHOLPOLICY

PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV BIDRAG OCH STIPENDIER

HISTORIK