Föreningen Norden på Åland r.f.

Hem » NORDISKA FÖRFATTARBESÖK

NORDISKA FÖRFATTARBESÖK

Få en nordisk författare på skolbesök! Föreningen Norden i Norge har tagit fram möjligheten för åländsk skolklasser på mellan- och högstadiet att få besök av nordiska författare. Målet med detta är att ge eleverna ett personligt möte med en nordisk författare och dennes litteratur samt möjligheten att höra och lyssna på ett skandinaviskt språk.

Vi vill visa att det är lätt och enkelt att vänja sig vid att höra och förstå danska och norska.

Ett nordiskt författarbesök är ett utmärkt bidrag till undervisningen i de nordiska språken och ger eleverna en personlig och positiv upplevelse med de skandinaviska språken och den nordiska litteraturen.

Nordiska författarbesök har arrangerats sedan 2010 i Norge, men 2013 var första gången vi fick möjlighet att genomföra detta projekt på Åland. Förhoppningen är att projektet blir så populärt att vi får möjlighet till att ordna det fler år.

2013 vår Lise Bidstrup från Danmark
2013 höst Daniel Zimakoff och Ida-Marie Rendtorff Danmark
2014 paus
2015 vår Andri Snaer Magnason Island
2016 vår Aina Basso Norge
2017 vår Simon Stranger Norge