Föreningen Norden på Åland r.f.

Hem » KURS I SVENSKA ANSTÄLLDA INOM KOMMUNEN

KURS I SVENSKA ANSTÄLLDA INOM KOMMUNEN

Föreningen Norden på Åland planerar att tillsammans med Finlands kommunförbund arrangera en kurs i svenska för finsktalande kommunanställda på Åland.

Målsättningen är att ge praktiska färdigheter i terminologi och uttryck som används inom kommunal verksamhet. Målgruppen är tjänstemän och förtroendevalda inom den kommunala och statliga sektorn.
Under kursen kommer bland annat teman som kommunallagen och övrig lagstiftning,  hur fungerar den offentliga sektorn, kommunala sammanträden och terminologi inom bildning och social- och hälsovård. Deltagarna kommer även att få närvara under ett stadsfullmäktigemöte i Mariehamn och delta i firandet av Ålands självstyrelsedag den 9 juni.

Föreningen undersöker som bäst behovet av kursen och återkommer med information så fort vi kan.


1 kommentar

Kommentarer är stängda.