Föreningen Norden på Åland r.f.

Hem » ALLMÄNT » Föreningen Norden på Åland fyller 50 år idag

Föreningen Norden på Åland fyller 50 år idag

Idag är det exakt 50 år sedan Föreningen Norden på Åland grundades den 6 mars 1970 i Mariehamns Stadshus.

I slutet av 1960-talet förekom diskussioner om hur Åland skulle knytas närmare det frivilliga nordiska samarbetet och med hjälp av Pohjola-Norden utvecklades senare ett underlag efter att Föreningarna Nordens Förbund beslöt ge Åland rätt att bilda en huvudförening, jämställd med de övriga huvudföreningarna inom förbundet.

I november 1969 bildades en interimstyrelse vilket sedan utmynnade i ett konstituerande första årsmöte 6 mars 1970 i Mariehamns Stadshus där föreningens första styrelse valdes.

Ordförande blev Peter Wahlberg, Viceordförande Valdemar Nyman, Sekreterare Sten-Erik Fagerlund och som övriga övriga medlemmar invaldes Inga-Britt Öfverström, Åke Aspbäck, Thorvald Eriksson, Martin Isaksson och Rolf Karlsson.

Föreningen har sedan utvecklat en mångsidig verksamhet och administrerar idag många nordiska projekt som t.ex. Nordjobb, Info Norden, Nordisk litteraturvecka, Norden i skolan, vänortssamarbete för att nämna några verksamheter.

Föreningen kommer under jubileumsåret att med olika evenemang uppmärksamgöra föreningens verksamheter och nu närmast står Nordens Dag på tur den 23 mars då föreningen presenterar sig i Sitttkoff-gallerian.

Under året kommer också flere utställningar, filmvisningar och olika evenemang att arrangeras för att belysa föreningen också ur ett nordiskt perspektiv.

På programmet står också en Nordisk festafton, som kommer att arrangeras i september.

Föreningen Norden på Åland står således inför ett verksamhetsår fyllt med evenemang sett såväl ur ett 50 års historiskt perspektiv som med olika jubileumsaktiviteter.

Jubileumsåret kommer sedan att avslutas med en 50-års historik som utkommer våren 2021 som sammanfattar föreningens utveckling och verksamhet 1970 – 2020.