Föreningen Norden på Åland r.f.

Hem » ALLMÄNT » Skrivartävling för högstadieelever i Norden

Skrivartävling för högstadieelever i Norden

Föreningen Norden och Stortingets delegation till Nordiska rådet bjuder in högstadieelever i hela Norden till en skrivartävling med fokus på miljö, hållbar förvaltning av haven och nordiskt samarbete. Varje skola har möjlighet att skicka in två bidrag till tävlingen.

”Hur kan vi i Norden säkra ett hållbart bruk av havet ? ”

Det här är elevernas chans att berätta på ett nordiskt språk för våra politiker hur framtidsvisioner, önskningar och förändringar eller förslag till lösningar skall säkra havets resurser i framtiden.

På Åland genomförs skrivartävlingen i samarbete med Föreningen Norden på Åland r.f.

I den nordiska tävlingen kommer en jury sedan att utse tre vinnare som inviteras till en spännande dag i anslutning till Nordiska rådets session i Oslo 30 – 31 oktober.

Närmare information har gått ut till alla högstadieskolor på Åland.

Kom ihåg att skicka in bidragen senast 1 oktober.

Annonser