Föreningen Norden på Åland r.f.

Hem » ALLMÄNT » Gudrun Gudmundsen och Rasmus Basilier nya styrelsemedlemmar i Föreningen Norden på Åland

Gudrun Gudmundsen och Rasmus Basilier nya styrelsemedlemmar i Föreningen Norden på Åland

Vid föreningens ordinarie årsstämma nyligen valdes Gudrun Gudmundsen och Rasmus Basilier in som nya styrelsemedlemmar.

Erik Brunström och Johan Sjölund, som stod i tur att avgå, återvaldes och i styrelsen sitter vidare Maiken Poulsen Englund, som varit ordförande sedan senaste årsstämma, Linda Karlsson, Marjo Österberg, Jan-Erik Berglund och Maria Svedmark.

Vid årsstämman godkändes verksamhetsberättelse för 2016 och bokslutet fastställdes. Verksamhetsplan och budget för 2017 godkändes av årsstämman vilket bl.a. innebär att medlemsavgifterna för 2017 bibehålls oförändrade.

Utöver etablerade verksamheter som Nordjobb, Hallå Norden, Nordiska biblioteksveckan m.f. kommer föreningen i år att göra en satsning på nordisk film. Nordisk film är en ny verksamhet där föreningen kommer att visa nordiska filmer och på andra sätt sprida kunskap om nordisk film.

Annonser