Föreningen Norden på Åland r.f.

Hem » ALLMÄNT » Projektledare för Nordjobb Åland sökes

Projektledare för Nordjobb Åland sökes

Föreningen Norden på Åland söker en

PROJEKTLEDARE FÖR NORDJOBB ÅLAND

Till projektledarens uppgifter hör att:

–          leda Nordjobbs verksamhet, bereda ärenden inför föreningens verksamhetsledare samt att verkställa fattade beslut

–          fortlöpande rapportera om verksamheten till föreningens verksamhetsledare och ordförande

–          ha det övergripande ansvaret för Nordjobb Ålands genomförande

–          representera Nordjobb Åland utåt samt att sköta kontakter med massmedier

–          delta i Nordjobbs möten och andra samarbetsparters olika möten och kurser som berör Nordjobb Ålands arbete samt de gemensamma projekten

–          vid behov ingå avtal med olika instanser, organisationer och personer

–          planera, disponera och förvalta Nordjobb Ålands penningmedel

Projektledare för Nordjobb, vilket innebär att:

–          ansvara för genomförandet av projekt Nordjobb enligt de principer som fastställts av Föreningarna Nordens förbund

–          ansvara för anställandet av en fritidsledare för Nordjobb för perioden juni-augusti, i första hand bör möjligheten nyttjas att anlita en högskolepraktikant för uppdraget

–          ansvara för projekt Nordjobbs ekonomi och för rapporteringen till nordjobbskoordinatorn vid Föreningarna Nordens förbunds kansli i Danmark

 

Vi söker dig med god organisationsförmåga, driv och god framförhållning. Du ska ha goda språkkunskaper i de nordiska språken och kompetens att läsa vissa juridiska och byråkratiska texter. Du ska ha förståelse för och kunskap i projektplaneringens alla aspekter, även de ekonomiska.

 

Arbetet börjar: Omgående.

Arbetets omfattning: 75% av heltid

Arbetets varaktighet: 1 år, med möjlighet till förlängning om medel beviljas.

Skicka ansökan till: norden@aland.net

Sista ansökningsdag: 23 mars 2014

Kontakta: Sofie Norrlund, verksamhetsledare Föreningen Norden på Åland /Projektledare Nordjobb Åland, norden@aland.net, 018-17279

Hemsida: www.norden.ax / http://www.nordjobb.org

Föreningen Norden på Åland