Föreningen Norden på Åland r.f.

Hem » ALLMÄNT » Norden i skolan

Norden i skolan

Norden i skolan. Den 28 oktober lanserades en ny nordisk undervisningsplattform för skolorna, www.nordeniskolen.org, men redan nu kan lärare registrera sig och ta del av materialet. Plattformen ska stärka undervisningen i grannspråken danska, norska och svenska för lärare och elever i hela Norden, så att folk i Norden även i framtiden ska kunna kommunicera och umgås med varandra på ett av de skandinaviska språken.

Norden i skolan lanseras i en tid när den inbördes språkförståelsen är på nedgång i stort sett i alla de nordiska länderna. Undersökningar har visat att fler och fler upplever det som svårt att tala med varandra. Det ska vi göra något åt, och det positiva är, att det kan vi göra något åt. Grannspråken är så lika, att vi med den rätta tillgången till undervisningsmaterial och inspiration och med en förhållandevis liten insats kan bryta ner de språkbarriärer som har byggts.

Att stärka grannspråksförståelsen är en politisk önskan som nu finns inskriven centralt i alla nordiska länders läroplaner. På Norden i skolan har vi i första omgång prioriterat material till årskurs 7-10, men redan nu kan plattformen användas av både låg- och mellanstadiet och gymnasialstadiet.