Föreningen Norden på Åland r.f.

Hem » ALLMÄNT » Rapport från styrelsemöte 7

Rapport från styrelsemöte 7

Styrelsen diskuterade bland annat årets upplaga av Kyra skymning och den Nordiska biblioteksveckan. Årets tema är Vinter i Norden och kurandet inleds den 11 november och pågår till den 15 november. Från föreningens sida hoppas vi naturligtvis att så många åländska bibliotek, skolor och kulturinstitutioner som möjligt deltar.

Styrelsen återupptog även diskussionen om föreläsnings- eller seminarietillfälle om Förbundsstaten Norden gentemot Nordiska gemenskaper. Dock är diskussionerna fortsättningsvis enbart i startgroparna, men förhoppningsvis skall det utmynna i ett evenemang under vintern.

Det fördes även diskussioner om att återuppta traditionen med Nordiskt gästabud. Preliminärt datum för detta är 29 mars 2014.

Efter medlemsresan till svenskbygderna i Estland hösten 2012 har styrelsen fått blodad tand. En arbetsgrupp är nu tillsatt för att plocka fram nya förslag på medlemsresa för sommaren/hösten 2014. Medlemmarna f¨år gärna komma in med förslag eller tips.

Sommaren 2013 ordnade föreningen en kurs i svenska tillsammans med Finlands kommunförbund för finsktalande kommunanställda. Kursen fick bra respons och nu siktar man på att arrangera kursen igen. Likaså Språkkursen i svenska för finsktalande ungdomar i åldern 15-17 år har fått mycket positivt mottagande och det finns planer på att arrangera den igen denna sommar.

I juni arrangerade föreningen en vänortsstämma för Nordens längsta vänortskedja. Under stämman hölls ett sedvanligt styrelsemöte för kedjans styrelse. Det framkom då, att Arsuk på Grönland, som står på tur att ordna stämma inte har kapacitet att dra ett dylikt arrangemang. Man beslöt då att endast hålla styrelsemöte inkommande sommar istället och lägga upp en strategi för hur vänortsarbetet ska se ut i framtiden.