Föreningen Norden på Åland r.f.

Hem » NORDISKT » Nordiskt Ljus 2014

Nordiskt Ljus 2014

Alla ungdomar med ett kreativt sinne och intresse för konst kan ansöka om att delta i den resande festivalen Nordiskt Ljus 2014!

För unga, kreativa sinnen är det ett livs chans att:

• lära känna och jobba med etablerade konstnärer i olika länder.
• uppleva olikakulturer och lärakänna andra ungdomar med samma intressen
• bygga ett nätverk för framtiden och att
• förverkliga potentialen och talangen inom en.

Ansökningsperioden är från den 1:a augusti 2013 till den 20:e oktober 2013.

Deltagande och resor är helt gratis för de utvalda. För att ansöka behöver du uppfylla följande kriterier:
Ansökanden måste vara 14 år den 20:e juli 2014, när den resande festivalen börjar och inte äldre än 17 år när festivalen slutar, den 4:e augusti 2014.
Ansökanden måste vara permanent bosatt i ett nordisk land: Norge, Grönland, Finland, Åland, Danmark, Sverige, Island eller Färöarna.
Ansökanden väljer en av dessa fem konstformer i sin ansökan: Dans, teater, musik, cirkus eller bildkonst. Tidigare erfarenhet i den valda konstformen är bra, men inte nödvändigt för att ansöka. Intresse, begåvning och hängivenhet är å andra sidan helt nödvändigt!

Se mer här.

Källa: http://www.nordiskkulturfond.org/content/delta-i-nordiskt-ljus-2014 (11.9.2013)