Föreningen Norden på Åland r.f.

Hem » ALLMÄNT » Om vänortsstämman i Radio Åland

Om vänortsstämman i Radio Åland

-Hur påverkar kommunsammanslagningar vänortssamarbetet och hur kan man få yngre personer att intressera sig för verksamheten? Bland annat det diskuteras på det vänortsmöte som nu pågår på Åland. I mötet deltar företrädare för de åländska lands- och skärgårdskommunerna samt en kommun i varje nordiskt land inklusive Färöarna, Grönland och företrädare för den danska minoriteten i Schleswig i Tyskland.
-Vi tror att det är viktigt att knyta dehär kontakterna även framledes trots att kommunstrukturerna kommer att se annorlunda ut, säger Bror Myllykoski som är vänortsansvarig i föreningen Norden på Åland.
På dagens program för deltagarna i vänortsmötet står bland annat en utfärd till Föglö och på söndag en högmässa i Jomala kyrka där texterna läses på de olika nordiska språken.

Publicerades 28.06.2013 kl. 13:46

Källa: http://www.radiotv.ax/news.con?iPage=3&iArticle=51178

Går att lyssna på här: http://www.radiotv.ax/news.con?iPage=3&iArticle=51178